Apie mus


  • UAB Vakarų „Imega“ buvo įkurta 1997 m. Pagrindinė bendrovės veikla - metrologinė matavimo prietaisų  patikra. Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 2010 m. spalio 18 d.
  • UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga yra akredituota Lietuvos Nacionaliniame akreditacijos biure kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti neautomatinių svarstyklių, termometrų ir manometrų periodines bei pirmines patikras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus.
  • UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga, remdamasi sėkminga darbo patirtimi ir kvalifikuotų darbuotojų kompetencija , išplėtė teikiamų akredituotų paslaugų sritį ir yra įgaliota atlikti periodinę ir pirminę patikras neautomatinių svarstyklių, termometrų ir manometrų srityse.

Bendrovėje vykdoma politika:

  1. Tenkinti užsakovo poreikius; 
  2. Kelti kontrolės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją; 
  3. Teikti tik kokybiškas paslaugas, griežtai laikantis metodų reikalavimų;
  4. Palaikyti kokybės sistemą tinkamame lygyje, kuri užtikrintų pasitikėjimą kontrolės įmonės atliekamų darbų kokybe;
  5. Atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir nuolat gerinti kontrolės įmonės veiklą. 

 

Akreditavimo pažymėjimas:

Akreditavimo sritis(1 priedas):

Akreditavimo sritis(1 priedas)

Akreditavimo sritis(2 priedas)