Apie mus

UAB Vakarų „Imega“ buvo įkurta 1997 m., pagrindinė bendrovės veikla - metrologinė svarstyklių patikra.


  • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 standarto reikalavimus ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga tikrinti neautomatines svarstykles ir atlikti neautomatinių svarstyklių atitikties įvertinimo procedūras.
  • UAB VAKARŲ „Imega“ kontrolės įstaigoje dirba kompetentingi specialistai, atliekantys matavimo priemonių patikrą, galintys padėti klientui savo įmonėje organizuoti svarstyklių metrologinį darbą, pasirinkti reikalingas matavimo priemones, suvokti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, taikomų metrologijos srityje, subtilybes.
  • Jeigu jūsų darbo priemonės priklauso teisinei metrologijai mes siūlome savo kokybiškas ir laiku atliekamas paslaugas. UAB Vakarų „Imega“ kontrolės įstaiga su jumis sudarydama svarstyklių aptarnavimo sutartis pasirūpins, kad svarstyklių metrologinė patikra, taupant jūsų laiką, būtų atliekama laiku ir tinkamai.

Bendrovėje vykdoma politika:

  1. Tenkinti užsakovo poreikius; 
  2. Kelti kontrolės įstaigos darbuotojų kvalifikaciją; 
  3. Teikti tik kokybiškas paslaugas, griežtai laikantis metodų reikalavimų;
  4. Palaikyti kokybės sistemą tinkamame lygyje, kuri užtikrintų pasitikėjimą kontrolės įmonės atliekamų darbų kokybe;
  5. Atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir nuolat gerinti kontrolės įmonės veiklą. 

Akreditavimo pažymėjimas:


Akreditavimo sritis(1 priedas):


Akreditavimo sritis(1 priedas)


Akreditavimo sritis(2 priedas):