Teisinė informacija

Pagal Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymą įmonės, kurios parduoda, sveria, skaičiuoja arba dozuoja prekes ar produktus, kurių kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės , o taip pat nustatant prekių, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina, privalo naudoti matavimo priemones su metrologine patikra ir laikytis teisinės metrologijos reikalavimų.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymai:

Europos sąjungos direktyvos: